Zarząd Powiatu Tarnogórskiego informuje o zamiarze ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim

Data publikacji: 8 sierpnia 2022
budynek starostwa i logo powiatu
 1. Przewidywany termin rozpoczęcia postępowania konkursowego – wrzesień 2022r.
 2. Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego – II połowa października 2022r.
 3. Ogłoszenie o konkursie zostanie zamieszczone:
  1) na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim,
  2) na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Tarnogórskiego,
  3) co najmniej w jednym dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym lub w jego elektronicznym wydaniu,
  4) co najmniej w jednym dzienniku o zasięgu regionalnym lub w jego elektronicznym wydaniu,
  5) w dwóch serwisach internetowych o tematyce związanej z zakresem działania instytucji – Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim a w uzasadnionym przypadku w innych serwisach internetowych o tematyce kulturalnej.
 4. Wymagania kwalifikacyjne na ww. stanowisko zostaną określone w ogłoszeniu o konkursie.
Call Now ButtonZadzwoń teraz