Międzynarodowy Dzień Upamiętniający Ofiary Aktów Przemocy ze względu na Religię lub Wyznanie

Data publikacji: 21 sierpnia 2022

Przed nami czwarty Międzynarodowy Dzień Upamiętniający Ofiary Aktów Przemocy ze względu na Religię lub Wyznanie (ang. International Day Commemorating the Victims of Acts of Violence Based on Religion or Belief, w skrócie MDUOAP, ang. UNIDVRBV)), który przypada na dzień 22 sierpnia.

Dzień ten, ustanowiony jednomyślnie podjętą rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ, ma przypominać całej społeczności międzynarodowej, a więc wszystkim państwom członkowskim, organizacjom międzynarodowym i regionalnym, a także społeczeństwu obywatelskiemu, że „otwarta, konstruktywna i pełna szacunku debata ideowa, a także międzyreligijny, międzywyznaniowy i międzykulturowy dialog na szczeblu lokalnym, krajowym, regionalnym i międzynarodowym mogą odegrać pozytywną rolę w zwalczaniu nienawiści religijnej, podżegania i przemocy” – Rezolucja ZO ONZ z dnia 28 maj 2019, A/RES/73/296.

Podczas obchodów tegorocznego MDUOAP, o godzinie 21.00 po raz kolejny zapalimy świecę w naszych domach, a instytucje państwowe podświetlą budynki użyteczności publicznej na czerwono.

Źródło: Laboratorium Wolności Religijnej

Call Now ButtonZadzwoń teraz