Powiatowe Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2022/2023

Data publikacji: 1 września 2022

Ponad 6 tysięcy uczniów rozpoczęło dzisiaj naukę w szkołach ponadpodstawowych i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Tarnogórski.  Powiatowe Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2022/2023 odbyło się w Zespole Szkół Chemiczno – Medycznych i Ogólnokształcących im. M. Skłodowskiej-Curie, a uroczystą akademię poprzedziła msza święta w kościele pw. Matki Bożej Królowej Pokoju.

Inauguracja nowego roku szkolnego była okazją do złożenia podziękowań i gratulacji, a także do wręczenia powierzeń stanowisk nowo wybranym dyrektorom oraz aktów mianowania awansowanym nauczycielom.  

Przeprowadzone konkursy na stanowiska dyrektorów szkół, gdzie organem prowadzącym jest Powiat Tarnogórski wyłoniły nowych gospodarzy na kolejne lata w siedmiu placówkach.

Starosta Krystyna Kosmala wręczyła powierzenia stanowisk oraz listy gratulacyjne niżej wymienionym dyrektorom.

Nowo wybrani dyrektorzy, którzy kontynuować będą pełnienie swoich funkcji:

– Joanna Stomska (Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej im. Karola Goduli),

– Kazimierz Sporoń (II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica),

– Józef Caus (Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych).

Nowo wybrani dyrektorzy:

–  Anna Pająk (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy),

– Ewa Mann (Technikum nr 13 w Radzionkowie),

– Grażyna Kowalska (Zespół Szkół Techniczno- Usługowych im. Jana Pawła II),

–  Marzena Grzenia (Wieloprofilowy Zespół Szkół).

Wszystkim dyrektorom życzymy wielu sukcesów zawodowych, szacunku i uznania społeczności szkolnej oraz samorządowej, a także wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

W roku bieżącym wniosek do organu prowadzącego o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego złożyło 6 nauczycieli, którzy jednocześnie spełnili wszystkie formalne wymagania, a następnie zdali egzamin przed komisją.

Starosta Krystyna Kosmala przyjęła ślubowanie od awansowanych nauczycieli i złożyła im gratulacje, oraz wręczyła akty mianowania:

– Annie Szczygieł (Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących),

–  Małgorzacie Dworzyńskiej (I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefanii Sempołowskiej),

–  Szymonowi Opara (II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica),

– Milenie Wojtas (Zespół Szkół Specjalnych w Radzionkowie),

– Marzenie Jasionek (Zespół Szkół Specjalnych w Radzionkowie),

– Izabeli Chróst-Jóźwiak (Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna).

Akademię uświetnił występ uczennic naszych szkół tj. Małgorzaty Franusik – fortepian oraz Gabrieli Plaza – wiolonczela.  

Starosta swoje wystąpienie zakończyła słowami cyt. „Trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie. Trzeba wierzyć, że człowiek jest do czegoś zdolny i osiągnąć to za wszelką cenę”, życząc wszystkim obecnym wytrwałości i wiary w siebie, a także osiągania wyznaczonych celów w życiu zawodowym i prywatnym.

Podczas uroczystej akademii obecni byli parlamentarzyści, Zarząd Powiatu Tarnogórskiego, Przewodniczący Rady Powiatu, radni, przedstawiciele związków zawodowych, dyrektorzy, nauczyciele, uczniowie oraz rodzice.

Zadzwoń teraz