Warto się badać

Data publikacji: 20 września 2022
yjyj


Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej WSP S.A. przygotował pakiety badań laboratoryjnych, które ułatwią i przyspieszą diagnozę. Pakiet ogólny profilaktyczny zawiera podstawowe badania, dzięki którym pacjent uzyskuje informację na temat ogólnego stanu swojego zdrowia.

Pozwala przy okazji jednego pobrania na wstępną ocenę pracy wątroby, nerek, trzustki, tarczycy, wykrywa stany zapalne, zaburzenia hematologiczne i metaboliczne. Badania profilaktyczne powinny być wykonywane regularnie przynajmniej raz w roku.
– Pakiet wątrobowy
Zawiera podstawowe oznaczenia ułatwiające diagnozę stanu wątroby, jej funkcji metabolicznych i wydzielniczych. Obejmuje ocenę obecności stanu zapalnego, uszkodzenia komórek wątroby, zastoju żółci w przewodach żółciowych (AST, ALT, GGTP), funkcjonowania procesów metabolicznych, rozkładu i eliminowania zbędnych substancji (bilirubina całkowita), produkcji białek w wątrobie (albumina).
– Pakiet nerkowy
W pakiecie ujęto podstawowe badania, które ulegają zmianie przy zaburzeniach pracy nerek i wskazują na możliwe stany chorobowe innych ważnych organów wewnętrznych uczestniczących w przemianie materii organizmu.
Pomiar stężenia kreatyniny, mocznika, wyliczenie wskaźnika eGFR pozwala na ocenę filtracyjnej funkcji nerek. Oznaczenie stężenia kwasu moczowego pozwala na rozpoznanie metabolicznej choroby: dny moczanowej i jest pomocne w rozpoznawaniu zagrożenia kamicą nerkową. Oznaczenia białka całkowitego i elektrolitów stanowią ważne uzupełnienie dla pełnego obrazu funkcji nerek.
– Pakiet kardiologiczny
Podstawowe badania krwi mogą uchronić przed rozwojem choroby serca lub przynajmniej wykryć ją na wczesnym etapie, gdy leczenie jest znacznie skuteczniejsze.
Pakiet zawiera badania lipidów, glukozę, białko C- reaktywne: parametry dające pogląd na zagrożenie związane z miażdżycą naczyń krwionośnych, Podwyższony poziom kwasu moczowego również zwiększa ryzyko chorób układu sercowo – naczyniowego.
Zaburzenia stężenia elektrolitów – sodu i potasu wpływają na pracę serca i wiążą się z nadciśnieniem tętniczym. Podwyższony poziom frakcji sercowej kinazy kreatynowej (CKMB) świadczy o uszkodzeniu mięśnia sercowego.
– Pakiet tarczycowy
Pakiet tarczycowy zawiera badania pozwalające na wstępną diagnostykę nadczynności i niedoczynności. Wczesne wykrycie zaburzeń pozwoli na szybkie rozpoczęcie leczenia chorób tarczycy. Hormony tarczycy istotną rolę odgrywają w okresie ciąży.
– Pakiet kostny
Podstawą laboratoryjnej diagnostyki chorób kości jest ocena zaburzeń gospodarki wapniowo-fosforanowej, zależnej fizjologicznie od poziomu witaminy D3.

Call Now ButtonZadzwoń teraz