Podsumowanie projektu unijnego: „Europejski staż zawodowy fundamentem sukcesu na rynku pracy”

Data publikacji: 3 października 2022
Mężczyzna wręcza dziewczynie dokument, w tle stoi mężczyzna z mikrofonem.

Podsumowanie projektu „Europejski staż zawodowy fundamentem sukcesu na rynku pracy”.
28 września 2022r. w Zespole Szkół Budowlano – Architektonicznych w Tarnowskich Górach odbyło się spotkanie podsumowujące realizację projektu „Europejski staż zawodowy fundamentem sukcesu na rynku pracy”.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele organu prowadzącego szkołę: Pan Sebastian Nowak Wicestarosta Powiatu Tarnogórskiego i Pani Ewa Lukosz -Naczelnik Wydziału Kontroli i Zarządzania Jednostkami Oświatowymi, uczniowie klas IIIa, IIIb, IVa i IVb, którzy wzięli udział w projekcie, uczniowie klas IVc i IVd chcący przystąpić do kolejnego projektu oraz oczywiście grono pedagogiczne.

Projekt „Europejski staż zawodowy fundamentem sukcesu na rynku pracy” był realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”. Był drugim z kolei projektem realizowanym przez Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach i trwał 2 lata.

Głównym celem projektu było podniesienie kompetencji zawodowych i umiejętności praktycznych uczniów Zespołu Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach kształcących się w kierunku technik budownictwa.

W projekcie wzięło udział 40 uczniów, którzy wyjechali wraz z opiekunami na 4 tygodniowe praktyki zawodowe do Grecji.

Pierwsza mobilność odbyła się w terminie: 13.03.2022r.- 09.04.2022r., druga: 25.04.2022r.- 20.05.2022r. Miejscem pobytu i realizacji stażu zawodowego uczniów była przepiękna miejscowość w Grecji – Tolo, położona we wschodniej części Peloponezu. Uczestnicy projektu mieszkali w hotelu Pitsakis. Partnerem projektu była firma Sigiannis S. Oksana Wioska OE. White Blue Tour Service z siedzibą w Paralii, w regionie Pieria w Grecji.

Udział w zagranicznym stażu umożliwił uczniom: zdobycie nowych zdolności i umiejętności zawodowych, rozwinięcie własnych zainteresowań, doskonalenie kompetencji interpersonalnych i językowych, nauki radzenia sobie w różnych sytuacjach, lepszego zarządzania czasem i posiadanymi pieniędzmi. Przyczynił się także do kształtowania postaw przedsiębiorczych, kreatywnych, wzrostu poczucia własnej wartości i samooceny. Przygotowanie kulturowe, obcowanie z kulturą i życiem codziennym w kraju partnera, zwiększyło świadomość kulturową i wrażliwość, tolerancję na innych, umożliwiło nabycie umiejętności międzykulturowych młodych Europejczyków, a także poprawiło ich wiedzę na temat wspólnej Europy.

Projekt przyniósł także wymierne korzyści szkole, zwiększył jej zdolność do działania na poziomie unijnym/międzynarodowym, a także ubogacił jej ofertę edukacyjną.

W czasie spotkania uczestnicy projektu przedstawili 3 prezentacje. Pierwsza, w bardzo ciekawy sposób, przedstawiała miejscowość, w której obywał się staż zawodowy, Partnera projektu, pracodawców i osoby, które przez miesiąc towarzyszyły naszym uczniom. Dwie pozostałe opisywały przebieg praktyk, odbyte wycieczki w ramach programu kulturowego, krajobrazy, cudowne widoki i inne atrakcje dostępne dla uczniów.

Przygotowano również quiz wiedzy o Grecji dla potencjalnych uczestników nowego projektu „Zagraniczny staż zawodowy punktem zwrotnym w karierze”, realizowanym od listopada tego roku. Należ podkreślić, że udział w projekcie dla uczestników był bezpłatny. Koszty przygotowania do mobilności, wsparcie językowe, kulturowe i pedagogiczne, koszty podróży i pobytu, ubezpieczenia, kieszonkowe, wycieczki w ramach programu kulturowego zostały w pełni pokryte z budżetu projektu.

Koordynatorami projektu „Europejski staż zawodowy fundamentem sukcesu na rynku pracy” były Agnieszka Barchan i Justyna Musik. Opiekę nad uczniami podczas wyjazdu sprawowali oprócz koordynatorów także nauczyciele: Monika Franusik, Beata Gutowska, Aneta Szymaniec, Anna Sopuch, Anna Wasylów oraz dyrektor szkoły Józef Caus.

Koordynatorzy serdecznie dziękują wszystkim zaangażowanym w realizację projektu, nauczycielom sprawującym opiekę w czasie praktyk, Panu Marcinowi Kubickiemu za przygotowanie językowe oraz Pani Elżbiecie Pańcie, Joannie Dziewior-Ziai i Panu Kamilowi Urbańczykowi za promowanie projektu w mediach społecznościowych.

Źródło: ZSBA Tarnowskie Góry

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom, a pozostałych uczniów zachęcamy do aktywnego włączania się w organizowane projekty.

Call Now ButtonZadzwoń teraz