Jubileusz 30-lecia Domu Pomocy Społecznej „Przyjaźń”

Data publikacji: 6 października 2022
starosta Krystyna Kosmala skłąda życzenia

Wczoraj odbyła się uroczystość związana z Jubileuszem 30-lecia DPS „Przyjaźń” w Tarnowskich Górach. W wydarzeniu uczestniczyli starosta Krystyna Kosmala wraz z Zarządem Powiatu oraz Przewodniczący Rady Powiatu Przemysław Cichosz. Podczas składania życzeń i gratulacji starosta przywołała cytat Jana Pawła II: „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”, nawiązując tym samym do misji jaką niosą pracownicy domu społecznego. Wszyscy pracownicy wraz z podopiecznymi tego domu tworzą środowisko wzajemnej przyjaźni, zrozumienia oraz empatii.

Dyrektor Izabela Szeliga przedstawiła historię obiektu sięgającą 1988 roku. Wówczas Spółdzielnia Mieszkaniowa Gwarek w Tarnowskich Górach uzyskała pozwolenie na budowę Spółdzielczego Domu Emeryta na Osiedlu Przyjaźń. Po otwarciu Domu przyjęto pierwszych pracowników, z których 12-u pracuje do dnia dzisiejszego. Dyrektor Izabela Szeliga, sprawuje tę funkcję od 2007 roku, natomiast pracuje w DPS „Przyjaźń” od 2000 roku. Przez minione lata udzielono świadczeń prawie 400 osobom. Obecnie w domu przebywa 130 mieszkańców przewlekle somatycznie chorych, wśród tych osób są 4 będące mieszkańcami od samego początku istnienia jednostki.

Najstarsza mieszkanka Pani Hildegarda ma 95 lat, a najmłodszy mieszkaniec Pan Ireneusz ma 33 lata. 60% mieszkańców to osoby, które poruszają się na wózku inwalidzkim lub są leżące całkowicie. Od roku 2000 w wyniku zmian administracyjnych DPS prowadzony jest przez Powiat Tarnogórski. Decyzję i wpis do rejestru Wojewody Powiat Tarnogórski uzyskał 23.02.2006 r.
W obiekcie w ramach usprawniania Mieszkańców działa rehabilitacja, która składa się z trzech pomieszczeń: sali gimnastycznej, sali fizykoterapii i sali fizjoterapii. Działa również terapia zajęciowa, która wspiera osoby z demencją starczą oraz upośledzeniami fizycznymi.

Wszystkim pracownikom oraz osobom, które na co dzień wspierają działalność domu pomocy życzymy wytrwałości, uśmiechu oraz dumy z niesienia pomocy drugiemu człowiekowi.

Call Now ButtonZadzwoń teraz