„Cyfrowy powiat”

Data publikacji: 12 października 2022
banner_na_strone_

6 października br. Zarząd Powiatu Tarnogórskiego podpisał umowę o powierzenie grantu na realizację projektu „Cyfrowy powiat”. Wartość całkowita projektu wynosi 99999.94 zł, 100% tej kwoty stanowi dofinansowanie.

W ramach projektu zaplanowano zakup sprzętu komputerowego, który usprawni przepływ przyjmowania i rejestracji korespondencji wpływającej do Urzędu oraz wdrożenie formularzy interaktywnych na platformie ePUAP, które umożliwi składanie wniosków elektronicznie i ułatwi załatwianie spraw ograniczając potrzebę osobistego przybycia do urzędu.

Modernizacja bazy sprzętowej przyczyni się do zwiększenia potencjału cyfrowego urzędu i podniesie jakość obsługi mieszkańców. W ramach projektu przeprowadzona zostanie również diagnoza cyberbezpieczeństwa, która pozwoli na ocenę stanu obecnego, jak i sformułowanie strategicznych wyzwań w tym obszarze dla powiatu.

Projekt przyczyni się do poprawy dostępności cyfrowej usług publicznych. Projekt jest realizowany w ramach konkursu grantowego „Cyfrowy Powiat” o numerze POPC.05.01-00-00-0001/21-00.
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT –EU
Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

Call Now ButtonZadzwoń teraz