Spotkanie z doradztwem zawodowym

Data publikacji: 21 października 2022
pomieszczenie, w którym na ścianie wyświeltlany jest obraz z rzutnika obok mężczyzna

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach w ramach kolejnej edycji Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery w dniu 19 października 2022 roku w godz. 10.00 – 13.00 w Tarnogórskim Centrum Kultury zorganizował spotkanie dla przedstawicieli sektora oświaty, głównie wychowawców, szkolnych doradców zawodowych i pedagogów szkół podstawowych. Spotkanie zostało przygotowane we współpracy z Urzędem Miejskim w Tarnowskich Górach.

W dzisiejszych czasach kiedy osoby migrują w celach zarobkowych czy też ze względu na toczące się w ich krajach działania wojenne w naszych szkołach uczą się dzieci i młodzież z innych krajów. Migracje powodują, że coraz częściej pracujemy z osobami z innych kultur.

Pierwszym punktem spotkania było wystąpienie Pani Jolanty Pudlik pracownika Kuratorium Oświaty Delegatury w Bytomiu, która przybliżyła kwestie związane z „Zintegrowaną Strategią Umiejętności 2023”.

Następnie Pani Monika Łyżwińska – doradca zawodowy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach przeprowadziła szkolenie nt. „Wielokulturowość w doradztwie zawodowym – wybrane zagadnienia. Wsparcie nauczycieli pracujących z osobami z doświadczeniem uchodźstwa / migracji”.

Na zakończenie Pan Tomasz Schmidt z-ca kierownika działu pośrednictwa pracy
i poradnictwa zawodowego tut. Urzędu Pracy przedstawił sytuację na rynku pracy
w powiecie tarnogórskim – w oparciu o dane statystyczne oraz barometr zawodów.
W spotkaniu wzięli udział: Pani Ewa Lukosz Naczelnik Wydziału Kontroli i Zarządzania Oświatą Starostwa Powiatowego oraz Pan Janusz Mikrut pracownik Kuratorium Oświaty Delegatury w Bytomiu.

Należy pamiętać, że praca nauczyciela – doradcy zawodowego owocuje wyposażeniem ucznia w umiejętności pracy w grupie, w tym grupie wielokulturowej, rzeczywistej oceny własnych zasobów i potencjału. Bogaci w wiedzę na temat rynku pracy, ofert edukacyjnych, kwalifikacyjnych kursów zawodowych i innych form uczenia się. Młodzi ludzie z większą pewnością siebie i przekonaniem będą podejmować przyszłe decyzje edukacyjno-zawodowe.

Zadzwoń teraz