„Zajęcia klubowe w WTZ”

Data publikacji: 26 października 2022
budynek starostwa i logo powiatu

Zbliża się termin składania wniosków do programu. Zainteresowane jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej na terenie Powiatu Tarnogórskiego zachęcamy do kontaktu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach ul. Sienkiewicza 16 i złożenie odpowiedniego wniosku do dnia 31 października 2022 r. (tel. 32 381 81 08).

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach informuje, że w terminie od 1 listopada 2022 r. do 30 listopada 2022 r. odbędzie się nabór wystąpień o przyznanie środków finansowych na realizację programu „Zajęcia klubowe w WTZ” finansowanego ze środków PFRON.

Celem programu jest wsparcie osób niepełnosprawnych w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym poprzez prowadzenie przez warsztaty terapii zajęciowej zajęć klubowych jako zorganizowanej formy rehabilitacji.
W związku z powyższym podmiot prowadzący warsztat terapii zajęciowej może ubiegać się o dofinansowanie do prowadzenia „Zajęć klubowych w WTZ”
Do udziału w Zajęciach klubowych kwalifikują się:

  1. Osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), które były uczestnikami WTZ i opuściły go w związku z podjęciem zatrudnienia,
  2. Osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), znajdujące się na prowadzonej przez podmiot prowadzący WTZ liście osób (o której mowa w art. 10f ust. 2a ustawy o rehabilitacji), których zgłoszenie do uczestnictwa w warsztacie zostało zatwierdzone i które nie rozpoczęły terapii w WTZ.
    Zajęcia będą prowadzone od 1 lutego 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.

Zainteresowane programem jednostki prowadzące warsztat terapii zajęciowej na terenie Powiatu Tarnogórskiego prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach ul. Sienkiewicza 16 i złożenie odpowiedniego wniosku do dnia 31 października 2022 r. (tel. 32 381 81 08).


Więcej informacji o programie można znaleźć na stronie www.
https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-zajecia-klubowe-w-wtz/

Call Now ButtonZadzwoń teraz