Ogłoszenie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych- punkt w Tworogu

Data publikacji: 2 listopada 2022
budynek starostwa i logo powiatu

Ogłoszenie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej opiniującej
oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert (…) z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej (…) obejmującego powierzenie prowadzenia punktu w Tworogu.

Zadzwoń teraz