Tryb pozakonkursowy „MAŁY GRANT”

Data publikacji: 8 listopada 2022
budynek starostwa i logo powiatu

Stowarzyszenie na rzecz osób z cukrzycą, zaburzeniami metabolicznymi ich rodzin „Niezapominajka” złożyło wniosek w trybie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – z pominięciem otwartego konkursu ofert – na realizację zadania publicznego pn.:
„Szkolenie dla nauczycieli z zakresu pomocy dzieciom z cukrzycą typu 1. Profilaktyka zdrowotna dla osób chorych na cukrzycę oraz mających problem z nadwagą”

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może zgłosić uwagi dotyczące złożonej oferty w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia na tablicy ogłoszeń (tj. do 15.11.2022 r.).

Uwagi prosimy składać na adres:
Biuro Bezpieczeństwa Publicznego i Zdrowia
Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
ul. Karłuszowiec 5
42-600 Tarnowskie Góry
e-mail: bpz@tarnogorski.pl

Call Now ButtonZadzwoń teraz