Powiatowa Rada Rynku Pracy

Data publikacji: 15 listopada 2022
Kobieta wręczająca teczkę.

Dzisiaj w siedzibie starostwa odbyło się inauguracyjne posiedzenie nowo powołanej Powiatowej Rady Rynku Pracy w Tarnowskich Górach, która jest organem opiniodawczo-doradczym starosty w sprawach polityki rynku pracy. W skład rady wchodzą przedstawiciele przedsiębiorców, instytucji otoczenia biznesu, związków zawodowych oraz samorządu.

Powołano następujących członków Powiatowej Rady Rynku Pracy:

  1. Marek Cyl – Gmina Świerklaniec
  2. Mariusz Długajczyk – Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach
  3. Lidia Kaczyńska – Forum Związków Zawodowych
  4. Blandyna Kąkol – Śląska Izba Rolnicza
  5. Jadwiga Kubisa – Wolny Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców
  6. Joanna Kurkiewicz – Śląski Związek Pracodawców Lewiatan
  7. Piotr Kursatzky – OPZZ Województwa Śląskiego
  8. Gabriel Tobor – Gmina Radzionków
  9. Jolanta Tuszyńska – Gmina Tarnowskie Góry
  10. Dariusz Warda – NSZZ Solidarność Region Śląsko – Dąbrowski

Funkcję przewodniczącego powierzono Panu Mariuszowi Długajczykowi. Podczas posiedzenia został także wybrany w głosowaniu jawnym Wiceprzewodniczący – Pani Jadwiga Kubisa.

Call Now ButtonZadzwoń teraz