Program profilaktyczny „Świadomy Pacjent”

Data publikacji: 23 listopada 2022
Duży budynek szpitala, od strony frontowej.

Przypominamy, że wystartował program profilaktyczny „Świadomy Pacjent”.
Program realizowany we współpracy z Powiatem Tarnogórskim.

Od połowy listopada Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A. realizuje program profilaktyczny „Świadomy Pacjent”, który skierowany jest do mieszkańców powiatu tarnogórskiego w wieku od 30-55 lat.

Do realizacji tego programu wykorzystywany będzie między innymi specjalistyczny sprzęt, który został zakupiony we współpracy z Powiatem Tarnogórskim oraz gminami powiatu.
Działania te są wyrazem troski Powiatu Tarnogórskiego i samorządów gminnych o zdrowie i życie mieszkańców.

Głównym celem programu jest wczesne wykrywanie nadciśnienia tętniczego w grupie młodych osób w wieku 30-55 lat jako istotnego czynnika ryzyka udaru mózgu w populacji powiatu tarnogórskiego.

Szczegółowych informacji odnośnie programu można zasięgnąć na stronie szpitala : wspsa.pl
Zgłoszeń do programu dokonywać można elektronicznie na adres poczty: sp2ed@wspsa.pl w treści podając Imię i Nazwisko oraz numer telefonu.

Call Now ButtonZadzwoń teraz