Konsultacje w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Powiatu Tarnogórskiego

Data publikacji: 1 grudnia 2022
na zdjeciu uścisk dłoni

Uprzejmie informujemy o rozpoczętych konsultacjach, celem wyrażenia pisemnej opinii:

Projekt w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Powiatu Tarnogórskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023
rok.

Opinie można wnosić w terminie: od dnia 1 do 6 grudnia 2022 roku.

Ogłoszenie i szczegółowe informacje: link do BIP

Zadzwoń teraz