Nie ryzykujmy, wchodząc na zamarznięty zbiornik wodny!

Data publikacji: 27 grudnia 2022
zamarznięte jezioro

Po kilku mroźnych i śnieżnych dniach w całym kraju nastąpił wzrost temperatury. Ocieplenie spowodowało gwałtowne topnienie pokrywy lodowej na zamarzniętych zbiornikach wodnych.

Stawy, jeziora, rzeki, nawet pokryte grubą, na pozór, warstwą lodu, niosą ze sobą duże niebezpieczeństwo.

Kontrolujmy, gdzie bawią się nasze dzieci. Uczulmy je na niebezpieczeństwo, jakie niesie ze sobą zabawa na zamarzniętych akwenach wodnych. Sprawdźmy czy w razie potrzeby dzieci będą potrafiły wezwać pomoc i bezpiecznie zareagować. Uczmy przewidywania i unikania sytuacji zagrażających życiu i zdrowiu – apelują policjanci oraz strażacy.

Jeśli jesteśmy świadkami, że na lodzie bawią się pozostawione bez opieki dzieci, lub spacerują beztroscy ludzie, zawsze należy reagować i dzwonić pod alarmowy numer 112, aby powiadomić odpowiednie służby. Dotyczy to również wędkarzy, dla których jest to sezon zimowych połowów, aby przebywając na pokrywie lodowej, nie zapominali o swoim bezpieczeństwie. W czasie połowu ryb powinni posiadać ze sobą sprzęt asekuracyjny, np. linę przywiązaną do brzegu.

Co zrobić, jeśli pod kimś załamie się lód?

  • Przede wszystkim należy zachować spokój i próbować wezwać pomoc. Najlepiej położyć się płasko na wodzie, rozłożyć szeroko ręce i starać się wpełznąć na lód. Starajmy się poruszać w kierunku brzegu leżąc cały czas na lodzie.
  • Kiedy zauważymy osobę tonącą, nie należy biegnąć w jej kierunku, ponieważ także pod nami może się załamać lód.
  • Nie wolno też podchodzić do przerębla w postawie wyprostowanej, ponieważ zwiększamy w ten sposób punktowy nacisk na lód, który może załamać się pod ratującym.
  • Najlepiej próbować podczołgać się do tonącego, jeśli w zasięgu ręki mamy długi szalik lub grubą gałąź, spróbujmy podczołgać się na odległość rzutu i starajmy się podać poszkodowanemu drugi koniec, jednocześnie nie wstając, jeśli sami nie mamy możliwości udzielić poszkodowanemu pomocy, natychmiast poinformujmy o wypadku najbliższą jednostkę Policji lub Straży Pożarnej.
  • Po wyciągnięciu osoby poszkodowanej z wody należy okryć ją czymś suchym (płaszczem, kurtką) i jak najszybciej przetransportować do zamkniętego, ciepłego pomieszczenia, aby zapobiec dalszej utracie ciepła.
  • Pamiętajmy, że nie wolno poszkodowanego polewać ciepłą wodą, ponieważ może to spowodować u niej szok termiczny,
  • w miarę możliwości należy podać poszkodowanemu słodkie i ciepłe (ale nie gorące) płyny do picia.
  • Osobę poszkodowaną powinien także zbadać lekarz.

Call Now ButtonZadzwoń teraz