Lokalne Partnerstwo Wodne

Data publikacji: 29 grudnia 2022
Grupa osób siedzących przy stole w dużej sali, w tle obraz wyświetlony rzutnikiem.

Wszystkie powiaty województwa śląskiego zostały zaproszone przez Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie do współpracy w zawiązywaniu Lokalnych Partnerstw do spraw Wody.

W grudniu w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach zorganizowano spotkanie przedstawicieli gmin z naszego powiatu w celu podpisania Listu Intencyjnego, który ma być podstawą tworzenia Lokalnych Partnerstw do spraw Wody.

Projekt LPW powstał z inicjatywy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jego głównym zadaniem jest powstanie skutecznej współpracy pomiędzy społecznością lokalną, a instytucjami i urzędami na rzecz zarządzania zasobami wody. Celem natomiast jest opracowanie Wieloletnich Planów Gospodarowania Zasobami Wodnymi w powiecie wraz z rankingiem inwestycji niezbędnych dla poprawy zasobów wodnych.

Dzięki członkostwu w projekcie gminy oraz inne podmioty uzyskają możliwość wyższego punktowania projektów finansowanych z funduszy Unijnych.
Partnerami projektu mogą być przedstawiciele samorządów terytorialnych, instytucji naukowych oraz podmiotu publiczne i prywatne, a także rolnicy, rybacy i korzystający z wód, którzy mają wpływ na zarządzanie zasobami wodnymi.

Call Now ButtonZadzwoń teraz