Uchwalono Budżet Powiatu na 2023 r.

Data publikacji: 30 grudnia 2022
Członkowie Zarządu Powiatu Tarnogórskiego.

Podczas ostatniej tegorocznej sesji radni powiatowi przyjęli Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2023 r.

Projekt zakłada dochody w wysokości 222 231 425,00 zł, wydatki wysokości 229 702 368,00 zł.

Planowany deficyt w wysokości 7 470 943,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z wolnych środków.

Struktura planowanych wydatków wg przeznaczenia środków w roku 2023 zakłada wydatki majątkowe w kwocie ponad 28 mln zł oraz wydatki bieżące przekraczające 201 mln zł.

Wydatki majątkowe to kwota ponad 28 mln zł przeznaczona na inwestycje i zakupy inwestycyjne, gdzie prawie 47 % środków Powiat Tarnogórski planuje pozyskać w ramach dofinansowania zewnętrznego.

Wśród zadań inwestycyjnych 9 mln zł zostało zaplanowane na transport i łączność w tym m.in. na przebudowę i rozbudowę dróg publicznych powiatowych.

Ponad 13 mln zł zostało przewidziane na pomoc społeczną:

– prace inwestycyjne w DPS Przyjaźń,

– budowę pierwszego etapu DPS-u w Tarnowskich Górach- Strzybnicy, na którą blisko 60% środków pozyskano z Polskiego Ładu.

Powiat planuje przeznaczyć ponad 1,3 mln zł na przebudowę oraz modernizację budynków tarnogórskich szkół: „Sorbony”, „Mechanika” oraz „Chemika”.

Wydatki bieżące obejmują szczególnie:
-wydatki na realizację zadań statutowych (bieżące utrzymanie jednostek budżetowych, wynagrodzenia składki od nich naliczane) w wysokości 157 842 185,00 zł
-wydatki na dotacje dotyczące zadań bieżących w wysokości 36 271 784,00 zł
-wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 5 058 225,00 zł
-wydatki na obsługę długu w wysokości 1 184 000,00 zł
-wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych 727 097 zł

Za budżetem głosowało 16 radnych, wstrzymało się od głosu 8, a przeciw głosował 1 radny.

Uchwała nr XLIX/422/2022 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2023 rok- LINK DO BIP
Call Now ButtonZadzwoń teraz