Nowoczesna strzelnica w „Kolejówce”

Data publikacji: 13 stycznia 2023

W Zespole Szkół Techniczno-Usługowych otwarto nowoczesną multimedialną strzelnicę z systemem szkolno-treningowym ”POJEDYNEK”. Zadanie powstało w ramach projektu „Strzelnica w Powiecie 2022”. Całkowita wartość projektu to 230 tys. złotych. Część środków pozyskano od Ministra Obrony Narodowej (180 tys. złotych), pozostała część to środki własne Powiatu Tarnogórskiego.
Uruchomiona strzelnica będzie wykorzystywana przez uczniów wszystkich tarnogórskich szkół ponadpodstawowych, a także organizacje pozarządowe i służby mundurowe.

Podstawa programowa Edukacji dla Bezpieczeństwa w szkołach ponadpodstawowych będzie obejmowała podstawy strzelania z częścią praktyczną prowadzoną z wykorzystaniem bezpiecznych narządzi do ćwiczeń strzeleckich, takich jak np. broń kulowa, pneumatyczna, repliki broni strzeleckiej (ASG), strzelnice wirtualne albo laserowe.

W związku z powyższym „tarnogórska Kolejówka” będzie podpisywać porozumienia ze szkołami i organizacjami na udostępnienie strzelnicy w ramach zajęć Edukacja dla Bezpieczeństwa z następującym uwzględnieniem dostępności:

  • dla szkół 130 godzin w miesiącu
  • dla organizacji pozarządowych 30 godzin w miesiącu

Podczas otwarcia, goście wśród których byli: starosta Krystyna Kosmala, Przemysław Cichosz Przewodniczący Rady Powiatu, wicestarosta Sebastian Nowak, Krzysztof Łoziński i Stanisław Torbus z zarządu powiatu, a także przedstawiciele Wojska Polskiego, służb mundurowych, kuratorium, dyrektorzy i nauczyciele tarnogórskich szkół ponadpodstawowych mieli możliwość zapoznać się z szybkim instruktażem i przetestować jak działa sprzęt w multimedialnej strzelnicy.

Zadzwoń teraz