Bezpieczny senior w sieci ! Webinarium z cyberbezpieczeństwa

Data publikacji: 19 stycznia 2023
awatar, cyberbezpieczeństwo w kontekście zagrożeń występujących w Internecie, w szczególności oszustw na urządzeniach mobilnych, 20 stycznia 2023 r. godzina 17-18

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza na webinarium CEDUR dla seniorów pt. „Cyberbezpieczeństwo w kontekście zagrożeń występujących w Internecie, w szczególności oszustw na urządzeniach mobilnych”, 20 stycznia 2023 roku.

Seminarium online organizowane jest przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w ramach projektów: Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR oraz Centrum Edukacji dla Bezpieczeństwa Rynku Finansowego – CEBRF, we współpracy z Komendą Główną Policji. Webinarium przeznaczone jest dla seniorów, aby zwiększyć świadomość i uwrażliwić tę grupę społeczną na zagrożenia występujące w Internecie.

Spotkanie odbędzie się 20 stycznia 2023 roku (17:00-18:00)
Logowanie uczestników na webinarium rozpocznie się od 16:45
Zgłoszenia będą przyjmowane za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego

W celu uczestnictwa w spotkaniu niezbędne jest stabilne łącze internetowe. W spotkaniu uczestniczyć można poprzez przeglądarkę internetową lub aplikację. Szczegółowe informacje techniczne zostaną przesłane wraz z potwierdzeniami uczestnictwa. Potwierdzenia uczestnictwa zostaną przesłane najpóźniej 19 stycznia 2023 roku. Udział w webinarium jest bezpłatny.

Program webinarium dostępny do pobrania na stronie internetowej link

Źródło: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

Zadzwoń teraz