Całodobowy numer dyżurny Wód Polskich

Data publikacji: 19 stycznia 2023
awatar Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Warszawie, na niebieskim tle numer telefonu 22 470 10 01

Informujemy, że w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie w Warszawie z dniem 1 stycznia 2023 roku uruchomiony został całodobowy telefoniczny numer dyżurny 22 470 10 01 mający na celu zapewnienie całodobowego monitoringu zagrożeń, wymiany informacji o wystąpieniu zagrożeń oraz zaistnieniu sytuacji kryzysowych w obszarze właściwości Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Ponadto na potrzeby raportowania, wymiany informacji oraz zgłaszania incydentów, zdarzeń oraz sytuacji kryzysowych w PGW Wody Polskie KZGW aktualny pozostaje adres e-mail: zk.sd@wody.gov.pl

Źródło: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Warszawie

Zadzwoń teraz