Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa

Data publikacji: 27 stycznia 2023
budynek starostwa i logo powiatu

STAROSTA TARNOGÓRSKI WYKONUJĄCY ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku, poz. 1899 ze zm.)

Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa.

Przedmiotem sprzedaży jest zabudowana nieruchomość gruntowa położona przy ulicy Makowej w Miasteczku Śląskim, obręb Żyglin.

Pełną treść ogłoszenia o przetargu opublikowano w BIP- link

Zadzwoń teraz