Blok operacyjny na miarę XXI wieku

Data publikacji: 21 lutego 2023
Kolaż zdjęć, które przedstawiają sprzęt medyczny.

Przypomnijmy, w marcu 2021 zostały podpisane umowy tj. z inwestorem zastępczym firmą WUDIMEKS z Częstochowy, następnie z firmą budowlaną Wodpol z Żywca. W tym też czasie został przekazany plac budowy. Inwestycja zakończyła się po 2 latach i kosztowała łącznie 23 miliony.

23 mln zł to łączny koszt inwestycji, gdzie pozyskane środki z budżetu państwa to prawie 6,5 mln, a wkład powiatu to prawie 15 mln złotych.

Zakres wykonanych prac to między innymi:

 • przebudowa i nadbudowa budynku byłej kuchni z przeznaczeniem parteru obiektu na Blok Operacyjny, kondygnacji podziemnej na sterylizatornię oraz niezbędne pomieszczenia techniczne,
 • dodatkowy pion komunikacyjny z windą szpitalną celem usprawnienia przewozu łóżek z poszczególnych oddziałów na Blok Operacyjny.
  Powstały między innymi :
 • 4 sale operacyjne z wejściem poprzez śluzy
 • śluzy szatniowe – przez które odbywa się wejście na blok operacyjny
 • sala wybudzeń ze stanowiskami obserwacyjnymi
 • magazyny czystych i sterylnych materiałów – z połączeniem dźwigiem towarowym ze sterylizatornią
 • pomieszczenia przygotowawcze personelu oraz pacjentów
 • magazyn odpadów, magazyn brudnej bielizny
 • pomieszczenie porządkowe
 • pomieszczenie wstępnego mycia i dezynfekcji
 • pomieszczenie przygotowania preparatów histopatologicznych
  Na kondygnacji podziemnej zaprojektowano pomieszczenia Centralnej Sterylizacji z podziałem na:
 • stronę brudną, gdzie przewidziano myjnie specjalistyczne, stanowiska do mycia i dezynfekcji sprzętu przeznaczonego do sterylizacji
 • stronę czystą; pakietownię, pomieszczenie składania bielizny i magazynowania bielizny.
 • zaprojektowano stanowiska do pakietowania i przygotowania wsadów,
 • stronę sterylną, w której następuje odbiór materiału wysterylizowanego z urządzeń
 • pomieszczenia biurowe, archiwum, szatnie, pomieszczenia socjalne i porządkowe.

Zadzwoń teraz