TARNOGÓRSKI UTW Z ERASMUSEM NA PLUSIE !

Data publikacji: 21 lutego 2023
Grupa osób

Dewizą TS-UTW jest myśl: „Każdy, kto przestaje się uczyć jest stary, bez względu na to, czy ma 20 czy 80 lat. Kto kontynuuje naukę pozostaje młody. Najwspanialszą rzeczą w życiu jest utrzymywanie swojego umysłu młodym.”

Studenci UTW z Tarnowskich Gór rozpoczęli przygotowania do pierwszego udziału w mobilności zagranicznej w ramach projektu Erasmus + Tarnogórskie Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku realizuje projekt „ICT i nowe technologie gwarancją rozwoju UTW” współfinansowany przez Unię Europejską. Projekt o nr 2022-1-PL01-KA122-ADU-000072713 jest realizowany w ramach programu Erasmus+, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób.

W projekcie weźmie udział 16 przedstawicieli organizacji w zagranicznym kursie w Grecji (miejscowość Tolo). Uczestnikami projektu będzie kadra zarządzająca, edukacyjna i szkoleniowa tarnogórskiego UTW. Kurs „Wdrażanie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz nowych technologii do procesu nauczania i edukacji” zostanie zorganizowany w terminie 15.05.2023 – 27.05.2023 (+2 dni podróży). Partnerem projektu jest organizacja Knowledge, Health & Education posiadająca doświadczenie w realizacji kursów i szkoleń.

Po Erasmusie będziemy na Plusie !

Szkolenie pozwoli na doskonalenie i poznawanie nowoczesnych technologii komunikacji. Kompetencje cyfrowe i techniczne są szansą na sukces w cyfrowym świecie i pozwalają budować poczucie własnej wartości. Udział w zagranicznej mobilności, programie Erasmus+ pozwoli tarnogórskiemu UTW podnieść jakość oferty edukacyjnej skierowanej do osób dorosłych w oparciu o doświadczenia europejskie. Możliwość adaptacji elementów nauczania zaczerpniętych z programów kursów, szkoleń zagranicznych, dobrych praktyk ma istotne znaczenie w przypadku przenoszenia ich w realia kształcenia osób dorosłych w środowiska lokalne mniejszych miejscowości.

Pozwoli to m. in. na zwiększenie innowacyjności i atrakcyjności oferty edukacyjnej i kulturalnej UTW. A aktualnie TS-UTW liczy 466 studentów.
O nas i naszym projekcie można czytać na stronie:www.utwtg.pl

źródło/autor:
Stanisława Szymczyk, sekretarz TS-UTW

logo ue
Zadzwoń teraz