Naprawa zabytkowego muru cmentarza

Data publikacji: 17 marca 2023
Grupa osób stojących przed banerem, na którym znajduje się logo i napis powiat tarnogórski.

Po kilku latach starań podpisano umowę na naprawę muru cmentarza żydowskiego przy ulicy Gliwickiej w Tarnowskich Górach, będącego obiektem wpisanym do rejestru zabytków. W inwestycję włączyła się Gmina Żydowska w Katowicach, której zarząd wydał decyzję o dofinansowaniu remontu ogrodzenia. Inwestycja poprawi bezpieczeństwo odwiedzających obiekt, a także zwiększy walory estetyczne tego istotnego miejsca na mapie miasta, szczególnie w kontekście trwających prac związanych z budową ścieżki rowerowej i chodnika przy ulicy Gliwickiej.

Do przetargu przystąpiło kilka firm z całej Polski. Najkorzystniejszą ofertę, która spełniała wymogi przetargu złożyła firma Kamieniarka ze Śmiłowa. Poza wkładem z budżetu powiatu, konieczne okazało się pozyskanie środków zewnętrznych w kwocie 30 tys. zł.

Dziękujemy gminie żydowskiej za okazane wsparcie i zaangażowanie się w realizację inwestycji.

Zadzwoń teraz