Termomodernizacja budynku administracyjnego

Data publikacji: 24 marca 2023
budynek z brązową elewacją, jednopiętrowy, przed stoi samochód

Termomodernizacja budynku administracyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach przy ulicy Pyskowickiej wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej to kolejna inwestycja powiatu, która przede wszystkim obniży koszty eksploatacji budynku i pozytywnie wpłynie na walory estetyczne tego miejsca.

Umowa z wykonawcą robót została podpisana w dniu 29.09.2022r. W zakres prac wchodziły prace termomodernizacyjne w budynku administracyjnym oraz w części pomieszczeń garażowych, które zostaną przebudowane na pomieszczenia biurowe, w szczególności:
1) ocieplenie przegród budowlanych w tym ścian piwnic i ścian fundamentowych, ścian zewnętrznych, wraz z wykończeniem oraz wykonanie robót towarzyszących wynikających z tego zakresu,
2) wykonanie tynków zewnętrznych,
3) wykonanie paneli elewacyjnych kompozytowych,
4) wymiana stolarki okiennej, drzwiowej zewnętrznej wraz z demontażem krat,
5) montaż rolet przeciwsłonecznych,
6) przekładka, uporządkowanie okablowania zewnętrznego, lamp mocowanych do elewacji budynku,
7) instalacja fotowoltaiczna,
8) instalacje strukturalne,
9) instalacja wentylacji hybrydowej,
10) wymiana istniejących opraw oświetleniowych na oprawy LED z energooszczędnymi źródłami światła – oświetlenie zewnętrzne i wewnętrzne,
11) instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.
12) wykonanie pokrycia dachowego z dwóch warstw papy wraz z obróbką blacharską
13) demontaż istniejących bram garażowych,
14) montaż rolet antywłamaniowych.

logotyp es

Prace zostały wykonane i odebrane w dniu 10.03.2023r. zgodnie z umową.

Wartość robót budowlanych 987.357,83 zł brutto. Całość inwestycji wraz z dokumentacją projektową, kosztami inspektora nadzoru – 1.038.699,29 zł brutto.


Projekt (Inwestycja) jest objęta dofinansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020; dla osi priorytetowej IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna. DZIAŁANIE 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej. PODDZIAŁANIE 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT.


tablica inwestycja ZDP
logotyp es
Zadzwoń teraz