Wsparcie dla bibliotek szkolnych

Data publikacji: 27 marca 2023
kolaż zdjęć z bibliotek

Trzy tarnogórskie szkoły ponadpodstawowe otrzymają wsparcie finansowe na zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych, w ramach Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025. W wykazie placówek zakwalifikowanych do objęcia wsparciem znalazło się I Liceum Ogólnokształcące im. S. Sempołowskiej, Technikum nr 1 w Zespole Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących oraz Technikum nr 4 w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących dla których organem prowadzącym jest Powiat Tarnogórski. Każda ze szkół otrzyma wsparcie w wysokości 15 000 zł z czego 12 000 zł stanowi dotacja, natomiast 3 000 zł to wkład własny Powiatu Tarnogórskiego. W województwie śląskim wsparcie otrzymało 299 placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych na łączna kwotę 3 184 055 zł.

Call Now ButtonZadzwoń teraz