Budżet partycypacyjny- trwa procedura weryfikacyjna

Data publikacji: 28 marca 2023
budżet weryfikacja awatar

W VIII edycji budżetu partycypacyjnego mieszkańcy złożyli 16 projektów, z czego o kwotę 330 000 zł powalczą gminy: Zbrosławice, Tarnowskie Góry, Świerklaniec oraz Radzionków. Poniżej lista zgłoszonych projektów:

 1. Bezpieczna droga do domu i sklepu (gmina Zbrosławice).
 2. Budowa bieżni do skoku w dal oraz koła do pchnięcia kulą (gmina Tarnowskie Góry).
 3. Modernizacja obiektu sportowego przy Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Tarnowskich Górach (gmina Tarnowskie Góry).
 4. Oświetlenie budowa oraz remont alejek w parku w Nakle Śląskim (gmina Świerklaniec).
 5. Pałacowy Plac Zabaw- budowa placu zabaw na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Nakle Śląskim (gmina Świerklaniec).
 6. Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych w gminie Tarnowskie Góry (gmina Tarnowskie Góry).
 7. Poprawa bezpieczeństwa przy drogach powiatowych w mieście Tarnowskie Góry poprzez budowę chodnika, wykonania przejścia dla pieszych oraz montaż radarowych wyświetlaczy prędkości (gmina Tarnowskie Góry).
 8. Przebudowa chodnika wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w Radzionkowie (gmina Radzionków).
 9. Szkolna Strefa Relaksu dla Uczniów Wieloprofilowego Zespołu Szkół – #tarnogorskaSorbona (gmina Tarnowskie Góry).
 10. Ułożenie nakładki asfaltowo – betonowej, remont kapitalny odcinka drogi powiatowej 3223S (gmina Zbrosławice).

Natomiast o kwotę 270 000 zł powalczą gminy: Miasteczko Śląskie, Tworóg, Krupski Młyn, Kalety i Ożarowice. Poniżej lista zgłoszonych projektów:

 1. Budowa szykany drogowej (wyspy wjazdowej) na ul. Borowej we Miasteczku Śląskim – Brynicy (gmina Miasteczko Śląskie).
 2. Opracowanie projektu przebudowy drogi powiatowej 2352S na odcinku ul. Traugutta i części ul. Armii Krajowej (gmina Tworóg).
 3. Poprawa bezpieczeństwa ruchu w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy Krupski Młyn (gmina Krupski Młyn).
 4. Remont chodnika przy ul. Dworcowej w Miasteczku Śląskim (gmina Miasteczko Śląskie).
 5. Remont kolejnego odcinka drogi powiatowej nr 3250 S w Kaletach Drutani (gmina Kalety).
 6. Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez korektę przebiegu drogi powiatowej ul. Leśnej w Ossach (gmina Ożarowice).

Obecnie trwa procedura weryfikacyjna. Do dnia 10 maja wnioskodawcy projektów będą poinformowani o jej wynikach. Głosowanie jest zaplanowane w terminie od 12 do 26 czerwca br.

Zadzwoń teraz