PROTOKÓŁ z konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu

Data publikacji: 27 kwietnia 2023
ogloszenie

PROTOKÓŁ z konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach w sprawie w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Tarnogórskiego dla szkół i placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne, niż Powiat Tarnogórski oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

Zadzwoń teraz