Dobrze działający samorząd to wyższa jakość życia mieszkańców!

Data publikacji: 23 maja 2023
baner wypelnij ankietę

Powiat Tarnogórski ponownie ubiega się o Europejski Znak Jakości Zarządzania w Samorządzie Terytorialnym. Certyfikat ten jest dowodem na stosowanie przez jednostki samorządowe w praktyce zasad wynikających z Europejskiej Strategii na rzecz Innowacji i Dobrego Rządzenia na Poziomie Lokalnym.

ELoGE przyznawany jest tym gminom, powiatom i regionom w Europie, które działają zgodnie z określonymi przez Radę Europy 12 zasadami dobrego zarządzania.

Link do głosowania : Europejski Znak Jakości Zarządzania w Samorządzie Terytorialnym

Dobrze działający samorząd to wyższa jakość życia mieszkańców!

Weź udział w badaniu i pomóż określić, czy Twój Samorząd działa według wskazanych wyżej 12 zasad!

www.frdl.org.pl/eloge
www.coe.int/good-governance
obypowtg2023.webankieta.pl/

Cały program oparty jest na 12 zasadach dobrego zarządzania w lokalnej administracji. Odznaczenie przyznawane jest na dwa lata.

Zapraszamy bardzo serdecznie do podzielenia się Państwa opiniami na temat działalności naszego urzędu. Wypełnienie ankiety powinno zająć od 5 do 10 minut. Państwa udział w badaniu jest niezbędny do prawidłowego złożenia wniosku.

Badanie jest anonimowe – nie ma możliwości identyfikacji odpowiedzi, których Państwo udzieliliście. Wyniki będą analizowane i prezentowane wyłącznie w zbiorczych zestawieniach.

(więcej informacji: www.frdl.org.pl/eloge).

plakat z informacją, która znajduje się w tekście powyżej plakatu
Zadzwoń teraz