Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2023 w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia

Data publikacji: 24 maja 2023

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2023 w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia.

UCHWAŁA NR 343/1610/2023 ZARZĄDU POWIATU TARNOGÓRSKIEGO z dnia 8 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2023 w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia.

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w 2023
roku w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia – zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
Na realizację zadań wyłonionych w konkursie Zarząd Powiatu Tarnogórskiego przeznacza kwotę
30 000,00 złotych (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100). Zlecenie realizacji zadania publicznego z wyłonionymi w konkursie oferentami nastąpi w formie wsparcia realizacji zadania publicznego.

Link: Ogłoszenie

Oferty należy składać w Kancelarii Starostwa Powiatowego do 06.06.2023 r.

Call Now ButtonZadzwoń teraz