Zakwalifikowane projekty do budżetu partycypacyjnego na rok 2024

Data publikacji: 2 czerwca 2023
budżet PARTYCYPACYJNY WAWATAR

W VIII edycji budżetu partycypacyjnego mieszkańcy złożyli 16 projektów, z czego 14 przeszło pozytywną weryfikację. Poniżej prezentujemy projekty, które zostały pozytywnie zweryfikowane. Kolejny etap, czyli głosowanie zaplanowano na 12 czerwca 2023r., o czym będziemy Państwa na bieżąco informowali.

Poniżej prezentujemy listę zakwalifikowanych projektów do budżetu partycypacyjnego na rok 2024, wg. której zostanie przeprowadzone głosowanie, w następującej kolejności alfabetycznej:

1) Bezpieczna droga do domu i sklepu.

2) Budowa szykany drogowej (wyspy wjazdowej) na ul. Borowej w Miasteczku Śląskim – Brynicy.

3) Modernizacja obiektu sportowego przy Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Tarnowskich Górach.

4) Oświetlenie budowa oraz remont alejek w parku w Nakle Śląskim.

5) Pałacowy Plac Zabaw- budowa placu zabaw na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Nakle Śląskim.

6) Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych w gminie Tarnowskie Góry.

7) Poprawa bezpieczeństwa przy drogach powiatowych w mieście Tarnowskie Góry poprzez budowę chodnika, wykonania przejścia dla pieszych oraz montaż radarowych wyświetlaczy prędkości.

8) Poprawa bezpieczeństwa ruchu w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy Krupski Młyn.

9) Remont chodnika przy ul. Dworcowej w Miasteczku Śląskim.

10) Remont kolejnego odcinka drogi powiatowej nr 3250 S w Kaletach Drutani.

11) Szkolna Strefa Relaksu dla Uczniów Wieloprofilowego Zespołu Szkół – #tarnogorskaSorbona.

12) Ułożenie nakładki asfaltowo – betonowej, remont kapitalny odcinka drogi powiatowej 3223S.

13) Wykonanie inwentaryzacji oraz udrożnienie istniejącej kanalizacji deszczowej przy ul. Armii Krajowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Traugutta do skrzyżowania z ul. Szkolną w gminie Tworóg.

14) Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez korektę przebiegu drogi powiatowej ul. Leśnej w Ossach.

BUDŻET 2024 awatar mapa powiatu oraz budynek starostwa z lotu ptaka

Przypominamy, że o kwotę 330 000 zł powalczą mieszkańcy gmin do złożonych projektów:

 • Bezpieczna droga do domu i sklepu (gmina Zbrosławice),
 • Modernizacja obiektu sportowego przy Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Tarnowskich Górach (gmina Tarnowskie Góry),
 • Oświetlenie budowa oraz remont alejek w parku w Nakle Śląskim (gmina Świerklaniec),
 • Pałacowy Plac Zabaw- budowa placu zabaw na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Nakle Śląskim (gmina Świerklaniec),
 • Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych w gminie Tarnowskie Góry (gmina Tarnowskie Góry),
 • Poprawa bezpieczeństwa przy drogach powiatowych w mieście Tarnowskie Góry poprzez budowę chodnika, wykonania przejścia dla pieszych oraz montaż radarowych wyświetlaczy prędkości (gmina Tarnowskie Góry),
 • Szkolna Strefa Relaksu dla Uczniów Wieloprofilowego Zespołu Szkół – #tarnogorskaSorbona (gmina Tarnowskie Góry),
 • Ułożenie nakładki asfaltowo – betonowej, remont kapitalny odcinka drogi powiatowej 3223S (gmina Zbrosławice).

Natomiast o kwotę 270 000 zł powalczą gminy: Miasteczko Śląskie, Tworóg, Krupski Młyn, Kalety i Ożarowice. Poniżej lista projektów:

 • Budowa szykany drogowej (wyspy wjazdowej) na ul. Borowej we Miasteczku Śląskim – Brynicy (gmina Miasteczko Śląskie),
 • Wykonanie inwentaryzacji oraz udrożnienie istniejącej kanalizacji deszczowej przy ulicy ul. Armii Krajowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Traugutta do skrzyżowania z ul. Szkolną (gmina Tworóg),
 • Poprawa bezpieczeństwa ruchu w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy Krupski Młyn (gmina Krupski Młyn),
 • Remont chodnika przy ul. Dworcowej w Miasteczku Śląskim (gmina Miasteczko Śląskie),
 • Remont kolejnego odcinka drogi powiatowej nr 3250 S w Kaletach Drutani (gmina Kalety),
 • Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez korektę przebiegu drogi powiatowej ul. Leśnej w Ossach (gmina Ożarowice).

Zadzwoń teraz