Budżet Partycypacyjny na 2024 rok! Od godziny 12.00 rusza głosowanie

Data publikacji: 12 czerwca 2023
BUDŻET 2024 awatar mapa powiatu oraz budynek starostwa z lotu ptaka

Głosowanie społeczne, na projekty w ramach BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO na 2024, rozpocznie się 12 czerwca od godziny 12.00 i potrwa do godziny 12.00 dnia 26 czerwca br.

Poniżej prezentujemy listę zakwalifikowanych projektów do budżetu partycypacyjnego na rok 2024, wg. której zostanie przeprowadzone głosowanie, w następującej kolejności alfabetycznej:

1) Bezpieczna droga do domu i sklepu.

2) Budowa szykany drogowej (wyspy wjazdowej) na ul. Borowej w Miasteczku Śląskim – Brynicy.

3) Modernizacja obiektu sportowego przy Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Tarnowskich Górach.

4) Oświetlenie budowa oraz remont alejek w parku w Nakle Śląskim.

5) Pałacowy Plac Zabaw- budowa placu zabaw na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Nakle Śląskim.

6) Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych w gminie Tarnowskie Góry.

7) Poprawa bezpieczeństwa przy drogach powiatowych w mieście Tarnowskie Góry poprzez budowę chodnika, wykonania przejścia dla pieszych oraz montaż radarowych wyświetlaczy prędkości.

8) Poprawa bezpieczeństwa ruchu w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy Krupski Młyn.

9) Remont chodnika przy ul. Dworcowej w Miasteczku Śląskim.

10) Remont kolejnego odcinka drogi powiatowej nr 3250 S w Kaletach Drutani.

11) Szkolna Strefa Relaksu dla Uczniów Wieloprofilowego Zespołu Szkół – #tarnogorskaSorbona.

12) Ułożenie nakładki asfaltowo – betonowej, remont kapitalny odcinka drogi powiatowej 3223S.

13) Wykonanie inwentaryzacji oraz udrożnienie istniejącej kanalizacji deszczowej przy ul. Armii Krajowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Traugutta do skrzyżowania z ul. Szkolną w gminie Tworóg.

14) Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez korektę przebiegu drogi powiatowej ul. Leśnej w Ossach.

Zadzwoń teraz