Budżet partycypacyjny – wyniki głosowania !

Data publikacji: 4 lipca 2023
Awatar budżet partycypacyjny 2024, wyniki głosowania.

Szanowni mieszkańcy, znamy wyniki głosowania VIII edycji budżetu partycypacyjnego. W bieżącej edycji złożono 16 projektów, z których 14 zostało poddanych pod głosowanie społeczne.

Łącznie w VIII edycji oddano 10 105 głosów, w tym ważnych 9 727. Zanotowano również wzrost głosujących w stosunku do roku ubiegłego o 4 094 osób. Większe zaangażowanie wśród osób głosujących wykazały kobiety – 5 229 głosów. Natomiast mężczyźni zagłosowali 4 498 razy. Najwięcej głosów oddali mieszkańcy w grupie wiekowej od 41 – 60 lat – 35% głosujących, następnie w wieku: od 18 -40 lat – 31 % głosujących, powyżej 60 lat – 22% głosujących oraz do 18 lat – 12% głosujących.

Kwota budżetu partycypacyjny na rok 2024 została podzielona na pule obejmujące dwie grupy gmin powiatu tj. 270 000 zł dla gminy z liczbą mieszkańców poniżej 10 000 mieszkańców (Miasteczko Śląskie, Kalety, Ożarowice, Tworóg, Krupski Młyn) oraz 330 000 zł dla gminy z liczbą mieszkańców powyżej 10 000 mieszkańców (Tarnowskie Góry, Radzionków, Świerklaniec, Zbrosławice).

W tegorocznej edycji wygrały dwa projekty:

  1. Dla gminy z liczbą mieszkańców poniżej 10 000 mieszkańców:
    „Poprawa bezpieczeństwa ruchu w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy Krupski Młyn”,
    – zgłoszony przez Pana Jarosława Leńdźwę
  2. Dla gminy z liczbą mieszkańców powyżej 10 000 mieszkańców:
    „Pałacowy Plac Zabaw – budowa placu zabaw na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Nakle Śląskim”,
    – zgłoszony przez Pana Mikołaja Parkietnego.

Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy za wszystkie oddane głosy.

Szczegółowe wyniki głosowania w tegorocznej edycji budżetu partycypacyjnego znajdują się w załączniku do uchwały, zamieszczonej w pliku:

Zadzwoń teraz