Powiatowe stypendia dla studentów (wnioski do pobrania)

Data publikacji: 1 września 2023
cztery osoby uśmiechają się i patrzą do książki

Do 15 października 2023 roku w kancelarii Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach (ul. Karłuszowiec 5, parter, pokój nr 1) przyjmowane będą wnioski o przyznanie stypendium dla studentów.

Wnioski o przyznanie stypendium mogą składać studenci po pierwszym roku nauki, będący mieszkańcami powiatu tarnogórskiego. Średnia ocen studenta za rok poprzedzający ubieganie się o stypendium musi wynosić, co najmniej 4,8 oraz musi on szczycić się osiągnięciami w pracy naukowo-badawczej, działalności artystycznej, sportowej lub społecznej.

Stypendium nie może otrzymać osoba, która powtarza rok studiów, przebywa na urlopie

(z zastrzeżeniem urlopów naukowych i w ramach stypendiów zagranicznych) lub ukończyła studia.

Uchwała pod linkiem : Stypendia dla studentów

W razie pytań prosimy o kontakt z Wydziałem Kontroli i Zarządzania Jednostkami Oświatowymi pod numerem telefonu: 32 381 37 69

Zadzwoń teraz