Inauguracja nowego roku szkolnego 2023/2024

Data publikacji: 5 września 2023
uroczysta akademia w sali szkolnej podczas wręczania kwiatów kobietom

Ponad 7 tysięcy uczniów ( w tym 2 tysiące pierwszoklasistów) rozpoczęło wczoraj naukę w szkołach ponadpodstawowych i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Tarnogórski.  Powiatowe Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2023/2024 odbyło się w Zespole Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II, a uroczystą akademię poprzedziła msza święta w kościele pw. Matki Bożej Królowej Pokoju.

Inauguracja nowego roku szkolnego była okazją do wręczenia powierzeń stanowisk nowo wybranym dyrektorom, aktów mianowania awansowanym nauczycielom oraz stypendiów Starosty Tarnogórskiego uczniom osiągających najlepsze wyniki w nauce i wyróżniającymi się dodatkowymi talentami.   

Przeprowadzone konkursy na stanowiska dyrektorów szkół, gdzie organem prowadzącym jest Powiat Tarnogórski wyłoniły nowych gospodarzy na kolejne lata w 3 placówkach.

Wicestarosta Sebastian Nowak wręczył powierzenia stanowisk oraz listy gratulacyjne niżej wymienionym dyrektorom. Gratulacje oraz kwiaty wręczył  Przewodniczący Rady Powiatu Tarnogórskiego Przemysław Cichosz.

Nowo wybrani dyrektorzy, którzy kontynuować będą pełnienie swoich funkcji:

– Monika Franusik ( Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących im. M.Skłodowskiej – Curie ),

– Izabela Mnich ( Zespół Szkół Specjalnych w Radzionkowie ),

Nowo wybrana dyrektor:

– Joanna Miszuda ( Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna ).

Wszystkim dyrektorom życzymy wielu sukcesów zawodowych, szacunku i uznania społeczności szkolnej oraz samorządowej, a także wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

W roku bieżącym wniosek do organu prowadzącego o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego złożyło 11 nauczycieli, którzy jednocześnie spełnili wszystkie formalne wymagania, a następnie zdali egzamin przed komisją.

Ślubowanie od awansowanych nauczycieli przyjął wicestarosta Sebastian Nowak, który w raz z przewodniczącym rady powiatu Przemysławem Cichoszem złożyli im gratulacje, oraz wręczyli akty mianowania.

W tym roku awansowali :

– Marta Kanafa- Suchan i Bożena Opiełka – Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach, Elżbieta Figuła i Grzegorz Zielenski – Zespół Szkół Chemiczno- Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach, Iwona Urban i Anna Mączyńska – Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej w Tarnowskich Górach, Krystyna Kańtoch – Zespół Szkół Specjalnych w Radzionkowie, Magdalena Piontek – Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Tarnowskich Górach, Sylwia Lesik i Beata Matyska – Powiatowa Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Tarnowskich Górach, Małgorzata Ficoń – II Liceum Ogólnokształcące w Tarnowskich Górach.

Jednocześnie wicestarosta Sebastian Nowak wraz z członkiem zarządu Stanisławem Torbusem wręczyli stypendia i gratulacje dla 27 uczniów, którzy wyróżniają się jedną z najwyższych średnich ocen i dodatkowo reprezentują powiat tarnogórski w konkursach, olimpiadach oraz zawodach.

Abramik Agnieszka Zespół Szkół Chemiczno – Medycznych i Ogólnokształcących im. M. Skłodowskiej –

Curie w Tarnowskich Górach

Aleksa Aleksandra Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Radzionkowie

Baron Antonina II Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica w Tarnowskich Górach

Bendkowski Piotr 11 Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica w Tarnowskich Górach

Cyrek Zuzanna II Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica w Tarnowskich Górach

Czornik Zofia II Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica w Tarnowskich Górach

Garus Emilia 11 Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica w Tarnowskich Górach

Honisz Monika 1 Liceum Ogólnokształcące im. S. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach

Kłama Maksymilian Centrum Edukacji Ekonomiczno – Handlowej im. K.Goduli w Tarnowskich Górach

Kłos Magdalena I Liceum Ogólnokształcące im. S. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach

Kolczok Bartłomiej I Liceum Ogólnokształcące im. S. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach

Kostępska Emilia Zespół Szkół Budowlano – Architektonicznych w Tarnowskich Górach

Kurzak Igor Zespól Szkół Budowlano – Architektonicznych w Tarnowskich Górach

Makarski Denis Technikum nr 13 w Radzionkowie

Małota Julia Centrum Edukacji Ekonomiczno – Handlowej im. K. Goduli w Tarnowskich Górach

Mazur Amelia Zespół Szkół Gastronomiczno – Handlowych w Tarnowskich Górach

Nocoń Kajetan I Liceum Ogólnokształcące im. S. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach

Ostafiński Tymon I Liceum Ogólnokształcące im. S. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach

Proszowski Paweł II Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica w Tarnowskich Górach

Sadowski Mert II Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica w Tarnowskich Górach

Sołtysik Kamil 1 Liceum Ogólnokształcące im. S. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach

Szafran Julia I Liceum Ogólnokształcące im. S. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach

Twardowski Paweł Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach

Wlaźlak Oliwia Technikum nr 13 w Radzionkowie

Wojakowska Emilia II Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica w Tarnowskich Górach

Wrodarczyk Maria Zespół Szkół Artystyczno – Projektowych w Tarnowskich Górach

Żydek Roksana Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Radzionkowie

Wicestarosta życzył wszystkim uczniom i nauczycielom sukcesów oraz zadowolenia z wyboru szkoły, w której będą razem współpracować przez najbliższe 10 miesięcy.

Podczas uroczystej akademii obecni byli parlamentarzyści, Członkowie Zarządu Powiatu Tarnogórskiego, Przewodniczący Rady Powiatu, przedstawiciele związków zawodowych, służb mundurowych, dyrektorzy, nauczyciele, uczniowie oraz rodzice.

Zadzwoń teraz