Nowe godziny pracy aptek w powiecie

Data publikacji: 6 września 2023
Dyżury aptek awatar

Zgodnie z uchwałą nr LVI/467/2023 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 29 sierpnia 2023 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Tarnogórskiego w 2023 roku, zapraszamy do zapoznania się treścią uchwały oraz wykazem aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Tarnogórskiego, który stanowi załącznik do w/w Uchwały.

Link do BIP: LVI/467/2023 Rady Powiatu Tarnogórskiego

Na terenie powiatu tarnogórskiego działają 42 apteki. Zgodnie z przepisami prawa farmaceutycznego co roku Rada Powiatu ustala rozkład godzin ich pracy. Przepisy wymagają by był on dostosowany do potrzeb ludności i zapewniał możliwość zakupu leków w porze nocnej oraz w niedziele i święta.

Na ostatniej sesji radni podjęli stosowną uchwałę. Załączono do niej wykaz ogólnodostępnych aptek w powiecie. Większość aptek w powiecie otwarta jest od poniedziałku do soboty

Zadzwoń teraz