PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI

Data publikacji: 11 września 2023
baner_konsultacje_spoleczne


W dniach od 1 września 2023 roku do 7 września 2023 roku przeprowadzone zostały
konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego. Przedmiotem konsultacji był projekt uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w 2024 roku za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie w myśl art.130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym.

Zadzwoń teraz