Dobre wieści dla mieszkańców Gminy Zbrosławice

Data publikacji: 13 września 2023
trzech meżćzyzn i kobieta podczas rozmowy w tle logo powiatu

Przedstawiciele powiatu podpisali umowę z wykonawcą na remont ulicy Mikulczyckiej w Świętoszowicach. Całość zadania to koszt prawie 16,5 mln zł. Jest to kolejna tak duża inwestycja, którą realizuje Powiat Tarnogórski, jednak nie udałoby się to bez współpracy i wsparcia z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie ponad 8 mln zł oraz dofinansowania Gminy Zbrosławice w kwocie ponad 4 mln zł – mówiła podczas spotkania starosta Krystyna Kosmala.

Starosta podziękowała wojewodzie oraz wójtowi za wsparcie oraz pomoc w realizacji zadań na terenie powiatu. W trakcie spotkania, w którym uczestniczyli wojewoda Jarosław Wieczorek, Starosta Krystyna Kosmala, wójt Zbrosławic Wiesław Olszewski, członek zarządu Krzysztof Łoziński oraz burmistrz Arkadiusz Czech były poruszane kwestie współpracy oraz partycypacji w inwestycjach, które służą mieszkańcom poprawiając jakości życia i wzrost poczucia bezpieczeństwa.

Nie tylko budowa dróg, ale także inwestycje związane z budową nowych budynków, jak DPS w Strzybnicy i niezbędnymi remontami, to tematy wczorajszego spotkania.
Remont drogi rozpocznie się w listopadzie br i ma potrwać około 24 miesiące. Zakres zadania obejmuje: przebudowę odcinka drogi o długości 2765m. Odcinek o długości 2063m obejmuje przebudowę jezdni do szerokości 6,0m, budowę chodnika i ciągu pieszo-rowerowego, budowę kanalizacji deszczowej odwadniającej drogę, budowę kanału technologicznego, budowę studni kablowych i przebudowę kolidujących sieci teletechnicznych, remont i przebudowę zjazdów z drogi. Natomiast przebudowa odcinka o długości 686m obejmuje przebudowę jezdni z odwodnieniem do rowów.

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 50% ( 8 201 065 zł)
Dofinansowanie Gminy Zbrosławice – 25% (4 100 533 zł)
Wkład powiatu 25% (4 100 533,65 zł)

grupa osób pozuje do zdjęcia na specjalnej ściance z logo powiatu

Tarnowskie Góry 11.09.2023r.

Call Now ButtonZadzwoń teraz