Protokół z konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego

Data publikacji: 3 października 2023
Grafika, niebieskie koło z literką I.

W wyznaczonym terminie przeprowadzenia konsultacji nie zgłoszono żadnych sugestii, opinii czy uwag dotyczących treści programu. W związku brakiem sugestii, opinii czy uwag od organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projekt programu pozostaje w wersji pierwotnej.

Call Now ButtonZadzwoń teraz