Powiatowy Rzecznik Konsumentów. Zakupy na kredyt…

Data publikacji: 24 października 2023
na zdjeciu kobieta przy biurku, obok napis powiatowy rzecznik konsumentów i r telefonu 32 381 81 07

Pomoc dla mieszkańców powiatu tarnogórskiego: Powiatowy Rzecznik Konsumentów, tel. 32 381 81 07. Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów, tel. 32 381 81 09, e-mail: rzecznik_konsumentow@tgpowiat.pl

Powiatowy Rzecznik: kilka porad w sprawie: Zakupy konsumenckie na kredyt

Przedsiębiorcy często proponują konsumentom sprzedaż towarów z jednoczesną możliwością kredytowania ich ceny. W takim przypadku mamy do czynienie z kredytem wiązanym. Jest to jeden z rodzajów kredytu konsumenckiego. W ramach zawartej umowy o kredyt wiązany, finansowane jest wyłącznie nabycie towaru lub usługi na podstawie innej umowy, a obie te umowy są ze sobą powiązane.
Warto w tym miejscu wskazać, że kredytem konsumenckim, zgodnie z definicją wyrażoną w ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, jest umowa o kredyt w wysokości nie większej niż 255 550,00 złotych albo równowartości tej kwoty w walucie innej niż waluta polska. Takim kredytem mogą być różnego rodzaju kredyty w banku (kredyt konsumpcyjny, liniowy, samochodowy), a także pożyczka w firmie pożyczkowej, z pominięciem kredytów hipotecznych.
Od umowy o kredyt konsumencki, konsument ma prawo odstąpić w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, poprzez złożenie kredytodawcy lub pośrednikowi kredytowemu oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy wręcza konsumentowi kredytodawca lub pośrednik kredytowy przy zawarciu umowy.
Jeśli kredyt został udostępniony konsumentowi, to jest on zobowiązany do niezwłocznego zwrotu udostępnionej kwoty wraz z odsetkami od dnia wypłaty kredytu do dnia spłaty kredytu, nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
Natomiast, gdy konsument odstępuje od umowy o kredyt wiązany, a spełnienie świadczenia przez kredytodawcę następuje na rzecz sprzedawcy lub usługodawcy od którego konsument nabył towar lub usługę, to wówczas sprzedawca lub usługodawca jest zobowiązany do zwrotu na rzecz kredytodawcy spełnionego na jego rzecz świadczenia.
Dotychczas bardzo częstą praktyką było zawieranie umów o kredyt wiązany na okoliczność zakupów dokonywanych przez konsumentów na pokazach czy wycieczkach. Aktualnie, nowe przepisy konsumenckie, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. zabraniają przedsiębiorcom zawierania z konsumentami umów finansowych, w tym związanych bezpośrednio ze złożoną ofertą podczas pokazu lub wycieczki na realizację umowy sprzedaży. Umowa zawarta w ten sposób jest nieważna.
Pamiętać jednak należy, że przepisy te nie mają zastosowania gdy pokaz organizowany jest w miejscu zamieszkania lub zwykłego pobytu konsumenta na jego wyraźne zaproszenie

Call Now ButtonZadzwoń teraz