Protokół z konsultacji projektu uchwały

Data publikacji: 27 października 2023
awatar budynek starostwa

Protokół z konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego zmieniającej uchwałę
w sprawie zasad i procedur budżetu partycypacyjnego Powiatu Tarnogórskiego.
Konsultacje przeprowadzono w dniach od 18 października 2023 roku do dnia 25 października 2023 roku poprzez publikację ww. uchwały na stronie internetowej Powiatu Tarnogórskiego (www.tarnogorski.pl) w zakładce: „Konsultacje społeczne”.

W związku z brakiem uwag i opinii organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów
prowadzących działalność pożytku publicznego nie zachodzi konieczność wprowadzenia
zmian do projektu uchwały.

Call Now ButtonZadzwoń teraz