Bezpłatna infolinia dla osób bezdomnych 987

Data publikacji: 30 października 2023
Pomoc osobom bezdomnym w okresie zimowym na terenie województwa śląskiego. Całodobowy bezpłatny numer 987 gdzie uzyskasz informację o możliwościach pomocy w zakresie noclegu i wyżywienia.

Pod bezpłatnym trzycyfrowym numerem telefonu 987 (połączenia bezpłatne zarówno z telefonów komórkowych, jak i stacjonarnych), będzie można uzyskać informację o możliwości pomocy w zakresie noclegu i wyżywienia dla osób bezdomnych. Infolinia będzie funkcjonować całodobowo, w każdym dniu tygodnia, a swoim zasięgiem obejmie teren województwa śląskiego.

O konieczności i skuteczności działania infolinii świadczą dane Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, który w sezony zimowe 2022/2023 oraz 2021/2023 odnotował kolejno 377 oraz 317 zgłoszeń.

Śląski Urząd Wojewódzki wydał plakat upowszechniający funkcjonowanie infolinii. Został on przekazany do samorządów województwa śląskiego oraz Komendy Wojewódzkiej Policji, Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, Caritas Archidiecezji Katowickiej, Częstochowskiej, Bielsko-Żywieckiej, Gliwickiej, Sosnowieckiej, Kieleckiej, Opolskiej, Górnośląskiego Towarzystwa Charytatywnego, Śląskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża , Regionalnej Straży Ochrony Kolei w Katowicach oraz PKP S.A. Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami w Katowicach.

Materiały informacyjne są już rozpowszechniane w miejscach dostępnych dla zainteresowanych:

  • ośrodkach pomocy społecznej,
  • punktach świadczenia pomocy jednostek pozarządowych,
  • dworcach kolejowych i autobusowych,
  • ośrodkach zdrowia,
  • starostwach, urzędach miast i gmin,

Wykaz jednostek świadczących pomoc osobom bezdomnym z terenu całego województwa znajduje się na stronie internetowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach: Wykazy i rejestry / Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Zadzwoń teraz