„Pomocna Dłoń” i projekty wspierające młodzież

Data publikacji: 16 listopada 2023
Kolaż zdjęć. Zdjęcia przedstawiające prace manualne.

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Pomocna Dłoń” kończy realizację projektów związanych z problemami kryzysu psychicznego, z jakim często borykają się młodzi ludzie.
Projekt „Socjo i ergoterapia sposobem na większą pewność siebie i chęć aktywnego życia” zachęcił do większej aktywności w czasie zajęć ergoterapeutycznych, sprzyjał nawiązywaniu relacji interpersonalnych, wzmocnieniu poczucia własnej wartości, podniesieniu samooceny. Bezpośrednim efektem ergoterapii jest rozwijanie zainteresowań i pasji, poznanie nowych aktywności. Młodzież poznawała i rozwijała swoje umiejętności w trakcie zajęć kulinarnych, krawieckich, ceramicznych i stolarskich. W trakcie zajęć socjoterapeutycznych poruszane były tematy związane z nazywaniem swoich emocji, akceptacją i tolerancją, sposobami radzenia sobie z problemami, obniżonym nastrojem, stanami depresyjnymi, sposobami radzenia sobie z agresją, kontaktami z rodziną i kolegami.

Program „Trening umiejętności społecznych sposobem na niwelowanie wybranych problemów psychicznych u dzieci i młodzieży” uczył efektywnych sposobów funkcjonowania w społeczeństwie, takich jak komunikacja (np. umiejętność słuchania, reagowania na wypowiedzi innych, zadawanie pytań), umiejętności prospołeczne (m.in. nawiązywanie kontaktu wzrokowego, tworzenie i utrzymywanie granic, pomaganie innym), radzenie sobie w trudnych sytuacjach (np. nauka asertywności, proszenie o pomoc) oraz takie sfery, jak emocje (rozpoznawania, nazywania stopniowanie) czy budowanie własnej tożsamości (m.in. odkrywanie swoich cech, mocnych i słabszych stron). Każdy uczestnik miał również możliwość indywidualnego spotkania z psychologiem.

Udział w projektach pomoże młodym ludziom wyjść z kryzysu psychicznego i przeciwdziałać ich wykluczeniu z życia społecznego i edukacyjnego.
Łącznie w projektach uczestniczyło 30 młodych osób z powiatu Tarnogórskiego
Zadanie współfinansowane ze środków Powiatu Tarnogórskiego.

Źródło: Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Pomocna Dłoń”

Kolaż zdjęć przedstawiający prace manualne. Zdjęcie upieczonych ciasteczek, modelu z drewna, drewnianej łódki, figurki z masy solnej oraz osoby podczas wykonywania zadań przy blacie kuchennym.
Zadzwoń teraz