Lista punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i mediacji na terenie Powiatu Tarnogórskiego w 2024 roku

Data publikacji: 8 stycznia 2024
Bezpłatne porady prawne awatar,Zapisy na nieodpłatną pomoc prawną/nieodpłatne poradnictwo obywatelskie/nieodpłatną mediację przyjmowane są: telefonicznie pod nr tel. (32) 381-37-76 w dniach i godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach online przez stronę internetową: https://np.ms.gov.pl/zapisy.

Poniżej prezentujemy listę punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Tarnogórskiego w 2024 roku

Nieodpłatna pomoc obejmuje:

– nieodpłatną pomoc prawną (NPP),
– nieodpłatne poradnictwo obywatelskie (NPO)

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

1. Tarnowskie Góry ul. Karłuszowiec 5
Punkt obsługiwany przez Fundacją Poradnictwa Pro Bono, ul. Mochnackiego 41/17, 30-652 Kraków, numer
w Krajowym Rejestrze Sądowym 0000719291,udzielana w tym punkcie nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz mediacja świadczona jest przez adwokatów, radców prawnych oraz doradców obywatelskich.

poniedziałek – od godz. 08.00 do godz. 12.00,
wtorek – od godz. 08.00 do godz. 12.00,
środa – od godz. 08.00 do godz. 12.00,
czwartek – od godz. 08.00 do godz. 12.00,
piątek – od godz. 08.00 do godz. 12.00

2. Tarnowskie Góry ul. Karłuszowiec 5
Punkt obsługiwany przez radców prawnych wpisanych na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Katowicach oraz adwokatów wpisanych na listę Okręgowej Izby Adwokackiej w Katowicach

poniedziałek – od godz. 13.00 do godz. 17.00,
wtorek – od godz. 14.00 do godz. 18.00,
środa – od godz. 14.00 do godz. 18.00,
czwartek – od godz. 14.00 do godz. 18.00,
piątek – od godz. 14.00 do godz. 18.00.

3. Wieszowa ul. Bytomska 154 – punkt łączony Wieszowa/Radzionków/Tąpkowice

Punkt obsługiwany przez radców prawnych wpisanych na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Katowicach oraz adwokatów wpisanych na listę Okręgowej Izby Adwokackiej w Katowicach

środa – od godz. 13.00 do godz. 17.00

Radzionków ul. Jana Pawła II 2- punkt łączony Wieszowa/Radzionków/Tąpkowice

Punkt obsługiwany przez radców prawnych wpisanych na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Katowicach oraz adwokatów wpisanych na listę Okręgowej Izby Adwokackiej w Katowicach

czwartek od godz. 13.00 do godz. 17.00,
piątek od godz. 08.00 do godz. 12.00,

Tąpkowice ul. Zwycięstwa 17- punkt łączony Wieszowa/Radzionków/Tąpkowice

Punkt obsługiwany przez radców prawnych wpisanych na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Katowicach oraz adwokatów wpisanych na listę Okręgowej Izby Adwokackiej w Katowicach

poniedziałek – od godz. 09.00 do godz. 13.00,
wtorek – od godz. 15.00 do godz. 19.00,

4. Tworóg, ul. Zamkowa 16
Punkt obsługiwany przez radców prawnych wpisanych na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Katowicach oraz adwokatów wpisanych na listę Okręgowej Izby Adwokackiej w Katowicach

poniedziałek – od godz. 14.00 do godz. 18.00,
wtorek – od godz. 14.00 do godz. 18.00,
środa – od godz. 14.00 do godz. 18.00,
czwartek – od godz. 14.00 do godz. 18.00,
piątek – od godz.14.00 do godz. 18.00

5. Świerklaniec, ul. Oświęcimska 7
Punkt obsługiwany przez Stowarzyszenie Sursum Corda ul. Lwowska 11, 33-300 Nowy Sącz, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym 0000020382, udzielana w tym punkcie nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest przez adwokatów, radców prawnych i mediatora,

poniedziałek – od godz. 14.00 do godz. 18.00,
wtorek – od godz. 14.00 do godz. 18.00,
środa – od godz. 14.00 do godz. 18.00,
czwartek – od godz. 14.00 do godz. 18.00,
piątek – od godz. 14.00 do godz. 18.00

6. Kalety, ul. Żwirki i Wigury 2
Punkt obsługiwany przez radców prawnych wpisanych na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Katowicach oraz adwokatów wpisanych na listę Okręgowej Izby Adwokackiej w Katowicach

poniedziałek – od godz. 8.00 do godz. 12.00,
wtorek – od godz. 08.00 do godz. 12.00,
środa – od godz. 8.00 do godz. 12.00,
czwartek – od godz. 08.00 do godz. 12.00,
piątek – od godz. 08.00 do godz. 12.00.

Uwaga ważna informacja

Zapisy na nieodpłatną pomoc prawną/nieodpłatne poradnictwo obywatelskie/nieodpłatną mediację przyjmowane są:

  • telefonicznie pod nr tel. (32) 381-37-76 w dniach i godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach
  • online przez stronę internetową: https://np.ms.gov.pl/zapisy.

Po udzielonej poradzie prawnej osoba uprawniona może anonimowo wyrazić swoją opinię na temat udzielonej jej porady wypełniając tzw. „Kartę Pomocy B”.

Więcej informacji na temat pomocy pod niżej podanym linkiem.

Link do informacji

Zadzwoń teraz