Modernizacja budynków starostwa

Data publikacji: 19 stycznia 2024
Piętrowy budynek. przy którym rosną wysokie drzewa.

Budynki administracyjne powiatu wymagające przeprowadzenia modernizacji w związku z dostosowaniem do obowiązujących norm i przepisów, a także dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, przechodzą aktualnie zmiany.

Zamówienie „Modernizacja budynków Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach zlokalizowanych przy ul. Karłuszowiec 5 oraz Mickiewicza 41” dofinansowane jest z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład. Wstępna promesa wynosi 5 mln zł. Całkowity koszt inwestycji to ponad 8 mln zł. Wykonawcą jest Firma Przemysłowo-Budowlana LECHBUD Leszek Dziub.

Modernizacja budynku przy ul. Mickiewicza obejmuje:

  • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
  • docieplenie ścian zewnętrznych, w tym fundamentowych,
  • montaż paneli fotowoltaicznych,
  • montaż klimatyzacji,
  • montaż windy dla osób niepełnosprawnych,
  • dostosowanie toalety do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

Prace remontowo-budowlane mają na celu ograniczyć koszty funkcjonowania budynków administracyjnych oraz poprawić warunki obsługi mieszkańców.

Zadzwoń teraz