Modernizacja budynków starostwa

Data publikacji: 22 stycznia 2024
Oszklona ściana budynku.

Budynki administracyjne powiatu wymagające przeprowadzenia modernizacji w związku z dostosowaniem do obowiązujących norm i przepisów, a także dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, przechodzą aktualnie zmiany. Zakres modernizacji budynku przy ulicy Karłuszowiec 5 obejmuje:

  • docieplenie ścian zewnętrznych, w tym fundamentowych
  • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, w tym elementów fasady słupowo – ryglowej,
  • wymianę pokrycia dachu łącznika wraz z jego dociepleniem,
  • docieplenie części poddasza nieużytkowego,
  • montaż paneli fotowoltaicznych,
  • montaż klimatyzacji,
  • dostosowanie windy do aktualnych przepisów w zakresie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,

Prace remontowo-budowlane mają na celu ograniczyć koszty funkcjonowania budynków administracyjnych oraz poprawić warunki obsługi mieszkańców. Zamówienie „Modernizacja budynków Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach zlokalizowanych przy ul. Karłuszowiec 5 oraz Mickiewicza 41” dofinansowane jest z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład. Wstępna promesa wynosi 5 mln zł. Całkowity koszt inwestycji to ponad 8 mln zł. Wykonawcą jest Firma Przemysłowo-Budowlana LECHBUD Leszek Dziub.

Zadzwoń teraz