Otwarty konkurs- kultura

Data publikacji: 31 stycznia 2024

Zarząd Powiatu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w 2024 roku w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Na realizację zadań wyłonionych w konkursie Zarząd Powiatu Tarnogórskiego przeznacza kwotę 25 000 złotych (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100).

UCHWAŁA NR 396/1854/2024 ZARZĄDU POWIATU TARNOGÓRSKIEGO z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2024 w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Wszystkie informacje pod linkiem: KONKURS

Zadzwoń teraz