Alerty hydrologiczne! Wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych

Data publikacji: 5 lutego 2024
rozlewisko wody

1.Ostrzeżenie hydrologiczne :

Spływ wody opadowej będzie powodował dalsze wzrosty stanów wody w strefie wody
wysokiej, w Krupskim Młynie powyżej stanu ostrzegawczego.

Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Stopień: 2
Ważność: od godz. 09:29 dnia 05.02.2024 do godz. 11:00 dnia 07.02.2024

Obszar: Mała Panew od Krupskiego Młyna do Zb. Turawa, Mała Panew (opolskie, śląskie)

Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu, Wydział
Prognoz i Opracowań Hydrologicznych we Wrocławiu.

2.Ostrzeżenie hydrologiczne:

W związku ze spływem wód opadowych prognozowane są dalsze wzrosty poziomu wody,
przy aktualnie przekroczonych stanach ostrzegawczych i alarmowym (na Brynicy w Brynicy), z
możliwością przekroczenia stanów umownych na kolejnych stacjach wodowskazowych, w tym
stanów alarmowych.

Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów alarmowych. Stopień: 3
Ważność: od godz. 10:33 dnia 05.02.2024 do godz. 09:00 dnia 06.02.2024

Obszar: zlewnia Przemszy wraz ze zbiornikiem Przeczyce oraz zlewnia Brynicy (śląskie)

Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie.

Zadzwoń teraz