Alerty hydrologiczne- aktualizacja

Data publikacji: 6 lutego 2024
Nogi w kaloszach, które znajdują się w kałuży wody.

1.Ostrzeżenie hydrologiczne:
Spływ wód opadowych będzie powodował dalsze wzrosty stanów wody w strefie wody wysokiej, w Krupskim Młynie, Staniszczach Wielkich i Ozimku powyżej stanów ostrzegawczych.

Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Stopień: 2
Ważność: do godz. 11:00 dnia 07.02.2024

Obszar: Mała Panew od Krupskiego Młyna do Zb. Turawa, Mała Panew (opolskie, śląskie)

Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu, Wydział
Prognoz i Opracowań Hydrologicznych we Wrocławiu.

2.Ostrzeżenie hydrologiczne:
W związku ze spływem wód opadowych na Brynicy w Brynicy prognozowane są dalsze wzrosty poziomu wody, przy aktualnie przekroczonym stanie alarmowym. Na Brynicy w Kozłowej Górze przekroczenie stanu alarmowego uzależnione jest od pracy zbiornika Kozłowa Góra.

Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów alarmowych. Stopień: 3
Ważność: do godz. 15:00 dnia 06.02.2024

Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie.

Zadzwoń teraz