Komunikat dotyczący ruchu kolumn pojazdów wojskowych

Data publikacji: 9 lutego 2024

Informujemy, że od dnia 12 lutego 2024 r., po autostradach, drogach ekspresowych oraz drogach krajowych będzie odbywał się ruch kolumn pojazdów wojskowych w związku z cyklicznymi, wojskowymi ćwiczeniami pod kryptonimem STEADFAST DEFENDER-24 i DRAGON-24.

Będą one eskortowane i zabezpieczone przez Żandarmerię Wojskową i poddziały regulacji ruchu Wojska Polskiego we współpracy z Policją.

W związku z powyższym prosimy mieszkańców o:

  • zachowanie szczególnej ostrożności,
  • nie wjeżdżaniu pomiędzy pojazdy wojskowe jadące w kolumnie,
  • nie publikowaniu informacji i zdjęć obrazujących ruchy wojsk i ich lokalizację, dat i godzin przejazdów kolumn wojskowych danych dotyczących wylotów i lądowań wojskowych statków powietrznych.
Zadzwoń teraz